życzenia ślubne

W zielonym ci do twarzy

Swojego czasu pracowałam nad życzeniami ślubnymi, w którychwykorzystałam elementy wycinane.