……………………………………………………………………………………………………………………………………………

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej sylwiabee.pl oznacza akceptację poniższych warunków polityki prywatności i polityki cookies.

Jako użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami, pomoże ci w nim poniższy spis treści. Zawarte są tu informacje odnośnie danych osobowych użytkownika: jak je przetwarzam, komu powierzam oraz wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi.

Moja polityka prywatności pochodzi z legalnego źródła od legalnybiznesonline.pl

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

a) kto jest administratorem danych osobowych użytkownikach

b) czy podanie danych jest dobrowolne i co jest konsekwencją ich nie podania

c) w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzam dane osobowe użytkownika podane w ramach korzystania ze strony

d) w jaki sposób są zbierane dane

e) jakie są uprawnienia użytkownika

f) czy użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę

g) czy przekazujemy dane użytkownika do państw trzecich

h) jak długo przechowujemy dane użytkownika

i) linki dosyłające do innych stronach

j) działalność w social mediach – facebook

k) działalność w social mediach – instagram

l) bezpieczeństwo danych

ł) kim mogą być odbiorcy danych osobowych

m) czy powołałam inspektora ochrony danych

n) czy profilujemy dane użytkownika

4. Formularze

5. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

6. Technologie

7. Polityka plików cookies

8. Zgoda na cookies

9. Logi serwera

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkownika, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej sylwiabee.pl

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Sylwia Butza, prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: Sternowo 9 89-620 Chojnice

Dbam o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność użytkownika strony. Cieszę się, że odwiedziłeś moją stronę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej polityki prywatności i polityki cookies proszę kontaktować się ze mną pod adresem e-mail: kontakt@sylwiabee.pl

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualniej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez korzystanie z nowych narzędzi przez administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej polityki prywatności.

2. DEFINICJE 

administrator – Sylwia Butza

użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej

formularz lub formularze – miejsca na stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu z administratorem, złożenia zamówienia

rodo – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz 344 późn. zm.)

Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).

3. DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

a) Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Sylwia Butza.

Administrator współadministruje z dostawcami platform społecznych, np. Facebook czy Instagram, wskazanymi w niniejszym dokumencie w zakresie danych osób korzystających z social mediów i śledzących profil administratora na danej platformie social mediowej oraz wchodzących w interakcje z administratorem. Zasady współadministrowania zostały wskazane poniżej w zakresie każdej platformy social mediowej, na której administrator posiada profil.


b) Czy podanie danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich niepodania?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach administratora jako obowiązek, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to użytkownik przekazał je administratorowi.


c) w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe użytkownika podawane w ramach korzystania ze strony

Dane osobowe użytkownika na stronie administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

LP.Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzaniaCzas przetwarzania
1.wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty (np. reklamowej) na prośbę użytkownika art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie) dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi użytkownika, a następnie czas do upływu przedawnienia roszczeń 2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy użytkownik jest przedsiębiorcą 
2.wystawienie faktury, rachunku i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) dane przetwarzane są przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe 
3.udzielenie rabatu lub informowanie o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotach przez niego polecanych, w tym wysyłka newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody, następnie przez w przypadku osób, które wycofały zgodę lub po okresie 6 miesięcy okres 2 lat braku jakiejkolwiek aktywności odbiorcy 
4.przechowywanie nieopłaconych zamówień art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)dane przetwarzane są do momentu utraty przydatności 14 dni od złożenia zamówienia 
5.rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) dane przetwarzane są przez okres realizacji procedury lub roszczenia 1 rok od upływu terminu realizacji roszczenia lub 5 lat od końca roku podatkowego w zakresie danych przechowywanych na podstawie przepisów podatkowych 
6.ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy przetwarzania 2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 
7.kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi, umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi Użytkownika, a następnie czas do upływu przedawnienia roszczeń 2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 
8.kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody dane przetwarzane są do czasu ustania podstawy przetwarzania lub utraty przydatności dla administratora 
10.archiwizacja na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do zgłoszenia sprzeciwu lub utraty przydatności dla administratora 2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 
11.cel analityczny, polegający między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics czy Meta Piksel art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika 
12.wykorzystywanie cookies na stronie i jej podstronach art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika 
13.zarządzanie stroną internetową i stronami administratora na innych platformach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora 
14.badanie satysfakcji z oferowanych usług art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora 
15.zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty przydatności dla administratora, chyba że wycofanie zgody nastąpi wcześniej 
16.wewnętrzne cele administracyjne administratora związane z zarządzaniem kontaktem z użytkownikiem 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy przetwarzania 2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 
17.dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora 
18.marketing bezpośredni kierowany do Użytkownika produktów lub Usług lub polecanych osób trzecich art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora 
19.obsługa fanpage na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora 
20.obsługa profilu na platformie Instagram i wchodzenia w interakcje z użytkownikami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora 
21.zamieszczenie przez Użytkownika komentarzy art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty przydatności dla administratora 
22.zamieszczenie przez Użytkownika opinii art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty przydatności dla administratora 

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to użytkownik przekazał je administratorowi.


d) W jaki sposób zbierane są dane

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz 

danych logowania, o czym mowa poniżej). 

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki. 

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności. 


e) Usługi społeczeństwa informacyjnego 

Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica). 

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony i serwisu sylwiabee.pl

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. 


f) Jakie są uprawnienia użytkownika  

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

➔ prawo dostępu do treści jego danych,

➔ prawo do przenoszenia danych, 

➔ prawo poprawiania danych, 

➔ prawo sprostowania danych, 

➔ prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

➔ prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub 

bez podstawy prawnej,

➔prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

➔prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 

➔ prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści RODO. 

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@sylwiabee.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO. 


g) Czy użytkownik może cofnąć wyrażaną zgodę

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych. 


h) Czy przekazujemy dane użytkownika do państw trzecich

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Google, Microsoft Facebook i spółki zależne) dalej jako Meta lub tp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: 

a) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. 

Przykładowo:

Google Ireland Limited : 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited .: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

UAB MailerLite: 

https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Obecnie usługi oferowane przez Google Ireland Limited oraz Meta Platforms Ireland Limited dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej. 


i) Jak długo przechowujemy dane użytkownikach 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów, które zostały wskazane w tabeli powyżej, oraz: 

a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników, 

b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, 

c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów, 

d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego, 

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi, 

f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,

g) przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora. 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora. 


j) Linki odsyłające do innych stronach

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 


i) Działalność w social mediach – Facebook 

Administrator administruje danymi Użytkownika na fanpage pod nazwą sylwiabeepl (dalej jako Fanpage). 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage.

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika). 

Polityka prywatności portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 


j) Działalność w social mediach – Instagram

Administrator administruje danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą sylwiabeepl dostępnym pod adresem URL:https://www.instagram.com/sylwiabeepl/ w serwisie Instagram (dalej jako Profil).

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Profilu. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu. 

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Instagram wynikają z regulaminów Instagram. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Profilu. 

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Instagram i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak współpracujące agencje reklamowe lub inni podwykonawcy obsługujący Profil Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza Instagramem. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Instagram. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika). 

Polityka prywatności portalu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 


k) Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. 

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 


l) Kim mogą być odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. 

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom: 

a) lh.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera pocztowego;

b) Sylwia Butza – w celu wystawienia dokumentów ksiegowych i zarządzania firmą;

c) G-mail – w celu korzystania z usług google, w tym poczty e-mail;

d) innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Podmioty, które przetwarzają dane osobowe, tak jak Administrator, zapewniają zachowanie standardów europejskich w zakresie ochrony danych osobowych, w tym standardy wyznaczane przez akty prawne i decyzje Komisji Europejskiej i stosują 

mechanizmy zgodności także przy przekazywanie danych poza EOG m.in. w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską decyzja 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 https://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL.


ł) Czy powołałam inspektora ochrony danych

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych. 


m) Czy profiluję dane użytkownika

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. 

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej 

4. Formularze

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony: 

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

2. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody. 

3. Formularz zamówień Składając zamówienie przez e-mail administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem. 

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur). 

4. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w sklepie internetowym sylwiabee.pl  W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 

Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

5. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. 

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem. 

5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

6. Technologie

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: 

a) Urządzenia z dostępem do sieci Internet, 

b) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail, 

c) Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, 

d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

7. Polityka plików cookies 

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie Strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających. 

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony. 

4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona). 

5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. 

6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: 

a) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. 

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906 lub zapoznanie się z zasadami prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&_ga=2.64139695.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.

b) Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki w celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). 

Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu. 

c) Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram.

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi: 

Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URLhttps://www.facebook.com/sylwiabeepl/

Profilu na portalu społecznościowym Instagram, znajdującego się pod adresem URL https://www.instagram.com/sylwiabeepl/

d) Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.

e) Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego – w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

f) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców  Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud. 

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali. 

Odtwarzając nagrania dostępne w portalu SoundCloud, korzystasz z usług świadczonych przez SoundCloud, który jest samodzielnym podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności tego portalu: https://soundcloud.com/pages/privacy i polityka cookies : https://soundcloud.com/pages/cookies, a także regulamin : https://soundcloud.com/terms-of-use. 

g) Linki afiliacyjne i programy partnerskie 

Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. 

Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google Ireland Iimited . Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated. 

7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika. 

8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

11.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

8. Zgoda na cookies  

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje. 

9. Logi serwera 

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatności: 17.10.2023

Niniejsza polityka prywatności i cookies została sporządzona na wzorze legalnie zakupionym od prawnika na stronie legalnybiznesonline.pl. Nie kopiuj jej ani w całości, ani we fragmentach, gdyż naruszysz prawa autorskie. Postaraj się o własną legalną licencję. 

Ja działam legalnie, bo dbam o moich klientów, swój wizerunek i najwyższą jakość tego, co świadczę dla Ciebie! Polecam takie działanie!